KEKLİK / Alectoris chukar


YAŞAMA ORTAMI: Çalılık tepeler,ağaç altları, kuru vadiler ve ekili alanlar.

TARİHÇE: J.E.Gray 1830.

ALT TÜRLER:

A.c.chucar - Doğu Afganistandan Nepal'e kadar.

A.c.cypriotes - Bulgaristan'dan Suriye'ye kadar.

A.c.sinaica - Kuzey Suriye çöllerinden Sina yarımadasına kadar.

A.c.werae - Doğu Irak ve güneybatı İran.

A.c.koroviakovi - Doğu İran'dan doğu Pakistan'a kadar.

A.c.subpallida - Tacikistan.

A.c.falki - Kuzey Afganistan'dan kuzeyde Kazakistan'a doğuda Çin'e kadar.

A.c.dzungarica - Kuzeybatı Moğalistan'dan Rusya'da Altaylara ve doğu Tibet'e kadar.

A.c.pallescens - Kuzeydoğu Afganistan'dan doğuda kuzeybatı Hindistan'a batı Tibet'e kadar.

A.c.pallida - Çin'de batı ve güney Xinjiang eyaleti.

A.c.fallax - Tien Şan dağları, Çin'in kuzeybatı Xinjiang eyaleti.

A.c.pubescens - Çin.

A.c.potanini - Batı Moğalistan.

ÖZELLİKLER: Erkek 340-390 mm. Dişi erkekten daha küçüktür.Baş rengi daha donuk ve mahmuzsuzdur.Kaya kekliğinden başındaki , boğazındaki ve yanındaki siyahlıkların farkları ile ayırt edilir.

KAFES ORTAMI:Büyük miktardaki üretimlerde tel tabanlı kafesler kullanılması hastalık kontrolü bakımından faydalıdır.Aksi takdirde toprak tabanlı iyi bitkilendirilmiş 4 m2 kafes uygundur.

BESLENME: Tohumlar,yeşillik ve böcekler.

ÜREME YAŞI: 1 yaş.

ÜREME ZAMANI: Mart ayından temmuz ayına kadar.

YILLIK YUMURTA SAYISI: 30-50 adet.

KULUÇKA SÜRESİ:22-24 gün.